Vývojové standardy

Každá práce má svá pravidla. I my máme svoje a snažíme se je ze všech sil dodržovat

1. Standardy kódu

2. Standardy aplikace

3. Standardy modelů

Používá se pětivrstvá architektura

Přímé volání je povolené pouze u fasád. Přímé použití je pouze v presenterech nebo při volání událostí (event subscribery)

Entity

Repozitář

Mapper

Service

Fasáda

4. Standardy presenterů